06 de novembre 2005

EL CORTE INGLÉS: UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR EL COMERÇ URBÀ

Tarragona, com moltes altres capitals de l’arc de la Mediterrània, ha mantingut un model comercial respectuós amb la cultura i l’estil de vida que ens és propi. Garantir des del govern municipal la continuïtat i la millora del comerç tradicional, significa el manteniment del model de ciutat compacta mediterrània, en contraposició al model americà que ocasiona la desertització del nucli urbà.

Així doncs, cal emprendre mesures destinades a afavorir el petit comerç que és qui dona vida als barris, qui garanteix un creixement urbanístic sostenible i equilibrat, i qui ajuda a cohesionar i vertebrar la nostra societat.

La signatura del conveni amb el Conseller de Justícia i el d’Economia i Finances de la Generalitat que possibilitarà la construcció de El Corte Inglés, ha de ser el tret de sortida per una implicació veritable del govern municipal en l’adequació i millora del comerç urbà tradicional.

Que El Corte Inglés s’instal·li als terrenys de les cases dels mestres és una bona notícia, ja que consolida el model comercial de centre urbà. Però amb això, tot i ser important, no n’hi ha prou.

L’alcalde i el seu equip de govern tenen ara la responsabilitat de fer possible que el petit comerç adapti les seves estructures amb l’antelació suficient per tal de minimitzar l’impacte comercial que es produirà.

Per tant, cal actuar en diferents fronts i en diversos sentits:

Cal un Pla Integral que dinamitzi el comerç del centre, amb La Via T i el Mercat Central reformat inclosos.

Cal potenciar els Plans de dinamització de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Sant Ramon i reactivar els de Torreforta, Camp Clar, Bonavista i La Canonja i les seves dotacions econòmiques.

Cal solucionar els accessos a Tarragona, especialment la N-340, la N-240, la N-420 i la carretera de Santes Creus.

Cal constituir el Consell Mixt Ajuntament – Comerciants que estudiï la peatonalització de nous carrers del centre i dels barris i l’adequació dels actuals; l’urbanisme comercial i el mobiliari urbà; la creació de la targeta d’aparcament en zones de càrrega – descàrrega i zones blaves; i la tarificació dels preus dels aparcaments (primer quart d’hora gratuït i facturació per temps real).

Cal vigilar l’estricte compliment dels horaris comercials i dels dies festius, augmentar la seguretat amb guàrdies de proximitat, millorar l’estat de neteja dels carrers i la il·luminació de les zones comercials (especialment en els barris)

Cal estudiar la construcció de pàrkings a la Plaça Ponent i a Sant Pere i Sant Pau.

Cal utilitzar el 75% de l’import de l’IAE i el 50% de la Llicència d’obres que aboni El Corte Inglés en subvencionar la FUBT i les campanyes de publicitat corporativa del comerç tradicional durant els tres primers anys de la implantació.

Com veiem, hi ha molta feina a fer. Amb idees i voluntat política, l’equip de govern ha de ser capaç de cooperar amb el petit comerç, per tal de transformar la vinguda de El Corte Inglés en una oportunitat per millorar el comerç urbà i garantir-ne la coexistència en igualtat de condicions.

Els socialistes volem una Tarragona millor en tots els sentits i, per tant, també volem que el petit comerç pugui continuar sent un element bàsic de la nostra identitat i de la nostra convivència.