13 de gener 2006

SATISFACCIÓ PER LA TASCA DE GOVERN DE LA GENERALITAT

Situació General


• Las coses van bé. Així ho revelen indicadors econòmics. Creixem més que la mitjana catalana.

El Camp de Tarragona encapçala el creixement català amb un increment del PIB del 3,1% el 2004 (dades de l’Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya)

L’ocupació assoleix màxims històrics l’any 2005 a Catalunya i Tarragona és la demarcació on percentualment més s’ha reduït l’atur amb un -7,29% (Bcna -4,52, Girona -4,92% i a Lleida ha crescut)

Inflació més baixa de Catalunya. L’IPC per sota de la mitjana estatal, amb un 3,5% (darrera dada INE)

• Aquest territori s’està consolidant com la segona àrea metropolitana de Catalunya.

Fort creixement demogràfic

Inversions empresarials noves al 2005: Lanxess, Ikea, Carburos Messer, Acerinox, Saint Gobain....

• Fort dinamisme dels agents socials i econòmics.

Universitat Rovira i Virgili molt activa: nous estudis, participació en projectes de futur importants (tecnoparcs, instituts d’estudis, etcètera...)

Món cultural (Tardor Literària a Tarragona, Trapezi a Reus, món casteller al Camp, centres de producció cultural)

Aliances municipals per tal de donar més impuls al turisme (recent acord Reus, Cambrils, Vila-seca i Salou en promoció; Ruta del Císter...)Prioritats 2006. Un Govern proper al territori.


I. IMPULS DE L’ECONOMIA


• Impuls de la comissió de seguiment de l’aplicació al Camp de Tarragona de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

• Política industrial.

Impuls a centres logístics a Reus/Tarragona i creació del LOGIS Penedès

Adquisició de sòl industrial per potenciar la competitivitat del país i contribuir al seu equilibri territorial (fa una setmana es va aprovar l’adquisició de 70 hectàrees a Valls i 5 més a Alcover per consolidar el polígon ja existent). En el 2005 l’Incasòl va invertir 9.39 milions d’euros en obres d’urbanització de sectors industrials a Tarragona.

Ajuts a la Investigació i el desenvolupament.

Assessorament i seguiment de l’adaptació de les indústries a les directrius de la nova normativa europea Seveso III

• Execució de les obres dels plans d’electrificació rural amb 784.931 euros de subvenció total (374.923 de subvenció)

• Investigació i desenvolupament

Impuls als parcs tecnològics de Reus (nutrició i salut), Falset (del vi), Tarragona (química) i definició del futur centre d’investigació sobre energies Renovables..

• Agricultura

Continuar amb el suport al món rural. Durant el 2005 es van atorgar 19,1 milions de subvenció en els diferents programes de suport als agricultors i als correus actualment en marxa (ajuts estructures agràries, plans de reconversió vinya, ajuts als fruits secs, etc...)

Aplicació conclusions del Congrés mon rural

Els Contractes Globals d’Explotació a la Conca de Barberà per incentivar les explotacions agràries (253 expedients aprovats) ha estat un pla exitós que s’haurà de generalitzar.


• Turisme

Aplicació del Pla de Foment de la Ruta del Cister, amb una inversió total de 1 milió d’euros i una aportació del Govern de 420.00 euros.

• Aplicació del pla de l’energia.

Per primer cop un govern ha fixat calendari tancament nuclears.

Energies renovables: tramitació dels plans d’instal·lació dels parcs eòlics previstos al pla i impuls de l’energia solar, tèrmica i fotovoltaica.II. UNA TARRAGONA SOCIALMENT AVANÇADA

Les persones com a prioritat. Gir social en només dos anys.

• El 2005 vam invertir 38,2 milions d’euros en noves construccions escolars, ampliacions o reformes i en el 2006 la inversió serà de 61 milions amb : 12 centres docents públics nous, 8 grans ampliacions i 90 actuacions de reforma o millora a centres.
• El 2006 prendran possessió 500 nous professors, que se sumen als 275 nous professionals el 2005.
• Construcció Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona. Enguany s’ha posat en marxa la de Valls.
• Ambiciós pla d’inversions en Salut:
o El 2005 s’ha tancat amb una inversió de 53,3 milions d’euros en obres ja acabades i tenim 12,4 milions més en marxa. Exemples:
• Signatura del Pla de Xoc de salut a Tarragona i Reus per millorar l’assistència i creació dels governs territorials de salut a les sis comarques del Camp.
• Nou CAP Llevant i hospital sociosanitari Francolí a Tarragona
• Nou hospital del Vendrell

El 2006. Iniciarem obres per valor de 103,4 milions d’euros en Salut i tenim en projecte una inversió de 21,5 milions d’euros.

• Consultoris locals
• Es comença a abordar el nou hospital Sant Joan de Reus
• Ampliació urgències de Joan XXIII
• Hospital de proximitat de Cambrils
• Posada en marxa de l’Agència pública de Salut
• Concurs Transport Sanitari a resoldre en el primer trimestre.
• Inversió de 10,7 milions d’euros en equipaments socials.

Reconversió i reforma residència assistida de Gent Gran de la Mercè a Tarragona

Rehabilitació integral de l’edifici de les antigues escoles, CRAE, piscina i urbanització del recinte de la residència infantil.

Equipament cívic de Campclar.

Reconversió residència Gent Gran de Reus

Construcció d’una nova residència assistida de gent gran i centre de dia també a Reus.

Reforma centre residencial d’acció Educativa de la Pastoreta a Reus.

• Execució pla de Barris Campclar a Tarragona i del Barri del Carme a Reus (31,6 milions d’euros en total)
• Acció d’Adigsa a tots els barris de la seva responsabilitat.
• Ampliació fins a sis oficines de lloguer d’habitatge per a joves en el territori.
• Creació de 436,5 hectàrees de sòl residencial dins del programa de sòl 2005-2008, amb capacitat per a 20.846 habitatges.
• Campanya d’informació a la població del Pla d’Emergència Química de Tarragona, la darrera revisió, el 2004, està en procés d’implantació.
• Creació de la comissió de coordinació i cooperació de totes les institucions que treballen per la igualtat i contra la violència de gènere.
• Arqueologia: inversió 7 milions d’euros en un pla d’actuacions a la Tarraco Romana
• 36 actuacions d’intervenció en equipaments culturals (en aplicació de l’1% cultural) per valor de 9,76 milions d’euros (aportació Generalitat 4,3 milions)
• Impuls al Centre d’Arts Escèniques de Reus i definició del centre d’art contemporani de Tarragona.

III. POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL

• Redacció del Pla Territorial de la zona central del Camp de Tarragona
• Aplicació del conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Indústria Química i el Govern per a la preservació i millora del mediambient
• Acabament dels treballs de confecció del projecte del parc natural de les Muntanyes de Prades.
• 42 milions d’inversió per la planta de tractament de residus al Baix Camp
• Inici del pla d’inversió de 150 milions d’euros en la millora de la xarxa d’abastament d’aigua del Consorci d’aigües de Tarragona.
• Impuls al Consorci del Transport.

S’han incorporat nous municipis. Vila-seca, Cambrils i Salou

Instal·lació de 22 noves marquesines 295.001 euros inversió

Aquest mateix mes s’engegaran un paquet de mesures per reforçar les línies de transport públic amb 12.000 nous serveis.

Programa de treball per aplicar la integració tarifària.

• Aplicació del Pla d’instal·lacions Esportives de Catalunya, amb un pressupost total d’obra de 45 milions d’euros em actuacions en 25 ajuntaments (subvenció del 35% del Consell Català de l’Esport)
• Posada en funcionament estació autobusos Vendrell (2n fase obres)
• Posada en funcionament nova àrea de vehicles pesants a Valls, amb 3,2 milions d’euros d’inversió i 128 places, i també a Bellvei, amb 813.797 euros i 50 places.
• Inici d’obres autovia Reus-Alcover
• Condicionament carretera C-242 Alforja-Les Borges del Camp i projecte millora fins a Ulldemolins


IV. AUTOGOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA

• Adquisició dels terrenys i projecte d’obres del nou Centre Penitenciari de Mas Enric
• Projecte Centre Educatiu Justícia Juvenil al Camp de Tarragona
• Licitació el 2006 del nou edifici judicial del Vendrell
• Projecte ciutat Judicial de Tarragona
• Més diners pels ajuntaments, un 70% més en el PUOSC que en el quadrienni anterior.
• ESTATUT I FINANÇAMENT