07 d’abril 2005

JAUME I, UNA ALTRA RECTIFICACIÓ

L’acció de govern és, en democràcia, un exercici de servei permanent als interessos i benestar dels ciutadans i ciutadanes. Els polítics exercim les nostres funcions per delegació de la ciutadania i, per tant, se suposa que qui governa ha de treballar d’acord amb els criteris dels electors i l’encàrrec de bona gestió que li van fer.

A Tarragona, ja fa temps que l’alcalde i l’equip de govern semblen haver oblidat aquesta delegació de funcions. Estem acostumats a veure com l’equip de govern CIU-PP decideix què convé i què s’ha de fer sense tenir en compte cap altra opinió: l’únic criteri vàlid és el seu. L’alcalde Nadal ens té acostumats a dur a terme decisions personals, sense escoltar a ningú.

Darrerament, aquest estil tant peculiar, ha provocat la contestació de molts tarragonins i tarragonines per tal d’evitar actuacions que el temps hauria demostrat equivocades. Alguns exemples:

Terres Cavades i cas Badia. S’ha passat del suport incondicional als implicats a admetre que pot haver passat alguna cosa. Malgrat tot, l’alcalde encara no ha entrat a fons com havia promès.

Nou Estadi del Nàstic. Es va començar amb unes aquarel·les d’una remodelació per finalment, i davant la reacció dels socis, afeccionats, junta i partits de l’oposició, acceptar la construcció d’un nou estadi.

Carrer Comte. Aquí el gir, condicionat per la insistència dels afectats, ha fet passar d’una situació de no assumpció de responsabilitats a acceptar el que és lògic: assumir el cost íntegre de les reparacions dels carrers, les afectacions sobre els edificis i les molèsties als veïns per part de l’Ajuntament.

Camp Clar. Una altra rectificació. S’ha passat de defensar el projecte sense modificacions a acceptar que era necessari introduir-ne.

I finalment, el darrer exemple fins ara, el pàrking de Jaume I. Només l’alcalde anava a contracorrent i defensava un projecte que hauria sigut un greu error portar-lo a terme. Finalment el seny aportat pels veïns, la Generalitat i els grups polítics de l’oposició, ha evitat un error històric. Per poc, però s’ha pogut rectificar.

Com veiem, l’equip CIU-PP ha instaurant una estètica de govern basada en gestionar el afers públics en contra de tota lògica, per acabar, de mala gana, amb una rectificació. Aquest estil de prendre decisions introdueix incertesa i desconfiança en tots els àmbits socials i , per tant, llastra el progrés de Tarragona.

Darrerament per justificar aquesta manera tant caòtica d’exercir la responsabilitat de govern, hem escoltat com membres de l’equip de govern utilitzen l’aforisme que afirma que es de savis rectificar.

Si anem al diccionari i busquem el significat de saviesa, veurem que la defineix com a conducta prudent davant la vida.

Per tant, tenim en compte que ja comença a ser normal la falta de prudència en la gestió política per part de l’equip de govern, podem concloure que en el seu cas “rectificar ja no és de savis”.