05 de febrer 2005

SALVEM LA PART ALTA

L’any 1984 l’equip de govern municipal que aleshores encapçalava l’alcalde Josep M. Recasens, va posar en marxa el Pla Especial de la Part Alta, el PEPA.

Era un projecte potent i ambiciós, que donava solució definitiva a l’estat de degradació i oblit que patia aquesta zona tan emblemàtica de la nostra ciutat. En aquell moment, en que els ajuntaments democràtics afrontaven progressivament les mancances heretades de l’etapa anterior, Tarragona necessitava emprendre un projecte ambiciós que dignifiques i acabes amb la degradació física del barri i amb la marginació social dels seus habitants. Era una època en la que l’equip de govern municipal anteposava, en els seus projectes, els beneficis socials i els serveis a les persones, per damunt de qualsevol altra interès.

Amb aquesta finalitat, es va dotar aquest Pla amb quasi 500 milions de pessetes d’aquella època (uns 1.500 milions actuals) i s’iniciaren les actuacions per la banda de mar. Un equip de treball pluridisciplinar va estudiar, carrer per carrer, casa per casa, totes les situacions. Aquest Pla, tenia un lema: Salvem la Part Alta.

La resta de la història la coneixem tots. Els successius equips de govern de CIU van deixar aquest Pla en l’oblit, en el fons d’un calaix fins a dia d’avui, que ha retornat a l’actualitat.

El passat 3 de febrer, anàvem a dormir amb l’incertesa del què podia passar al carrer Comte. Estàvem davant d’una situació greu, d’emergència, que hauria pogut tenir dimensions imprevisibles. Molts veïns afectats demanaven explicacions i esperaven respostes.

Els socialistes, hem seguit amb molta atenció i respecte institucional l’actuació de l’equip de govern. La nostra prioritat va ser i és en primer lloc la seguretat de les persones que viuen a la zona afectada i en segon lloc la preocupació per que les seves activitats tornin, l’abans possible, a la normalitat.

És per això, que fins ara hem prioritzat les solucions a les responsabilitats. Però com que les responsabilitats existeixen, les hem de demanar. Hem de saber per què no es van atendre les queixes dels veïns per l’aparició d’esquerdes, hem de saber per què es van començar unes obres al clavegueram sense tenir en compte la previsible fragilitat de molts edificis de la zona, hem de saber per què s’ha ignorat durant tant temps el mal estat de les connexions dels desguassos de molts edificis, hem de saber per què s’ha intentat responsabilitzar - en part - al propis perjudicats, hem de saber per què si el PEPA encara està vigent no s’aplica, hem de saber per què l’equip de govern no va acceptar l’esmena del PSC d’incloure als Pressupostos del 2005 una partida per la Part Alta, hem de saber perquè l’Ajuntament no es compromet a assumir totes les despeses derivades d’aquesta situació, hem de saber perquè encara no s’ha constituït una comissió formada per veïns afectats, tècnics municipals i un representant de cada grup municipal, hem de saber perquè encara no s’ha revisat l’estat de conservació de Ca l’Agapito.

Hem de saber moltes coses i només així podrem clarificar responsabilitats.

Res no està acabat del tot a la Part Alta. Per això, després de 20 anys encara és vigent el lema “Salvem la Part Alta”.