09 d’octubre 2006

PARTICIPACIÓ I PROXIMITAT

La setmana passada des del Grup Municipal Socialista vàrem presentar el nostre projecte de pressupostos participatius pel 2007. Un any més, els socialistes tindrem en compte les propostes, les preocupacions i les iniciatives dels tarragonins i tarragonines en la confecció del nostre Pressupost Municipal.

Per nosaltres, la presa de decisions basada en la proximitat i la participació ciutadana no és només una manera d’entendre la política local, sinó que és la forma d’exercir una gestió bona, moderna i transparent.

Aprofundir en la participació és una necessitat i, per això, hem d’aprofitar ocasions úniques com la dels pressupostos per posar-la en pràctica. Cal tenir en compte que els pressupostos marquen l’estratègia inversora de tot un any.

Els socialistes treballem per construir una ciutat amb oportunitats de desenvolupament i condicions de benestar per a tothom, on la ciutadania sigui protagonista dels projectes de transformació que han de servir per fer front als reptes plantejats.

I per això treballem des de la proximitat, per què només així es pot garantir un espai públic arreglat, uns barris amb bona convivència, uns carrers segurs o uns serveis públics adequats a la demanda ciutadana.

Proximitat vol dir copsar les necessitats dels tarragonins i tarragonines a peu de carrer i escoltar-ne les demandes: des d’una plaça renovada a una escola bressol, una llar de jubilats, una vorera en mal estat o un bus que necessita més freqüència.
Per tant, participació més proximitat és l’equació que dóna com a resultat una bona gestió.

Els socialistes ho tenim clar, i per això any rera any escoltem les propostes que ens fan nombroses entitats, associacions i veïns i veïnes a nivell individual.

L’endemà de la presentació de les línies de treball en les que els socialistes basem aquest pressupostos, el portaveu de CIU va córrer a desqualificar-los i, fins i tot va ironitzar al voltant de la viabilitat de la participació.

Conclusió: no ha entès res. La participació sempre és bona i enforteix la democràcia, també la local que és la més propera al ciutadà.

En una època en la que es detecta un distanciament entre el món de la política i els ciutadans i ciutadanes, la participació d’aquests en l’àmbit de les decisions que els afecten és la millor mesura per evitar que la distància es faci major.

Jo soc un convençut de les bondats de la participació ciutadana en les grans decisions. És cert que la participació no és una finalitat en sí mateixa, sinó una eina, una manera de treballar, però també és cert que no tots els partits creuen necessari apostar per la implicació dels ciutadans.

La decisió, com sempre, la tenen els tarragonins i tarragonines a les seves mans.

Josep Fèlix Ballesteros
Portaveu del Grup Municipal Socialista