01 de febrer 2006

ARA EL QUE TOCA ÉS TREBALLAR

Els darrers mesos, els tarragonins i tarragonines, hem estat testimonis d’un espectacle que, parafrasejant Tom Wolf, el podríem titular “la foguera de les vanitats” i en el que els seus protagonistes han primat els interessos personals per damunt dels de la ciutat.

Durant molt temps, massa temps, hem assistit a una competició per veure qui es quedava finalment assegut a la cadira d’alcalde. L’espectacle, no cal dir-ho, ha sigut lamentable i gens edificant.

Molts tarragonins i tarragonines pensen, com jo, que la pitjor conseqüència d’aquesta situació és la paràlisi que pateix l’acció de l’equip de govern. L’actitud imprudent de l’alcalde de començar la legislatura amb l’anunci del seu relleu i del nom del substitut, ha provocat tensions i dissidències dins la seva pròpia coalició. Els escàndols de Terres Cavades o de l’Edifici de Negocis del Port, que van provocar el cessament del regidor Àngel Fernández, han augmentat el grau de desconcert i inoperància de l’equip de govern.

Finalment, el passat 11 de gener, l’alcalde intentava tancar provisionalment la crisi anunciant la seva continuïtat. Va quedar clar, que havien prevalgut els interessos de partit i personals per damunt de qualsevol altre criteri. Del que va sortir als mitjans de comunicació, hem de concloure que la negociació es va basar en càrrecs i equilibris de poder, en comptes de fer-ho en projectes de ciutat o en propostes de futur.

Sigui com sigui, l’alcalde Nadal jugarà una pròrroga que no havia previst. Però ho farà amb ganes? Suarà la samarreta al màxim?

Tot ens fa pensar que no. Una vegada més, s’utilitzarà la gestió municipal amb finalitat partidista i amb l’únic objectiu de construir la figura del proper candidat de CIU. I això no és bo per Tarragona.

I el que no és bo per Tarragona, tampoc és bo pels socialistes. Als socialistes, com als tarragonins i tarragonines, ens convé un equip de govern diligent, que gestioni amb eficàcia i eficiència, que presenti els pressupostos abans d’acabar l’any, que redacti un bon POUM, que plantegi un Pla Estratègic capaç de definir els grans objectius de futur, que redacti d’una vegada l’Agenda 21, que tingui voluntat real de tirar endavant la Façana Marítima, que recordi el compromís de construir el Nou Estadi del Nàstic, que busqui aliances en el territori per promocionar el turisme, que millori la neteja i el manteniment del mobiliari urbà, que augmenti la seguretat als nostres carrers, en definitiva que treballi pel benestar dels tarragonins i tarragonines. Ara el que toca és treballar.

Volem que Tarragona aprofiti totes les oportunitats que té, que són moltes, i que l’actual equip de govern no aprofita. I aquesta indolència la pagarem cara.

Volem que Tarragona sigui capital, però no “de paraula” com ho fa l’equip de govern, sinó que ho volem amb fets, amb capacitat de lideratge, amb capacitat per estirar i ser el motor del Camp de Tarragona.

Davant d’aquesta situació d’embolics, d’apatia en la gestió, de confusió i de paràlisi, els socialistes oferim estabilitat, il·lusió, confiança i futur.

Oferim treball responsable, amb una prioritat clara: Tarragona i els tarragonins.

I oferim un projecte polític ampli, obert a tothom i que possibiliti un canvi d’etapa, un canvi d’estil de fer política.

Tot això, no només ho apliquem al treball del dia a dia, sinó que en el seu moment també ho reflectirem en la nostra proposta programàtica.