30 de desembre 2005

LA VERITAT DE LA FAÇANA MARÍTIMA

Em va causar gran sorpresa que el Partit Popular a Tarragona, aprofitant la presentació de les seves esmenes al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, acusés als socialistes de no tirar endavant la remodelació de la façana marítima de la ciutat, un projecte que segons ells, el govern popular del Sr. Aznar tenia encarrilat i prou avançat com per fer-lo realitat.

Això es absolutament fals i ho poden confirmar els socis dels populars al nostre ajuntament.

Sap perfectament l’equip de govern municipal format per CiU i el PP a Tarragona, que per molt que s’esmercin paraules i es signin convenis, el projecte de façana marítima fa molts mesos que està totalment aturat. Les causes no tenen cap consideració política, sinó merament tècnica, ja que la solució ferroviària presentada per l’equip de Ricardo Bofill i per tant per l’ajuntament de Tarragona, no ha superat mai una avaluació seriosa per part del Ministeri de Foment, ni pel d’ara ni tampoc pels antics responsables del ex ministre Álvarez Cascos.

El projecte del Sr. Bofill té una idea global de com ha de ser la solució arquitectònica dels espais recuperats per la ciutat, però pel que fa a la solució ferroviària, no té el rigor que requereix una xarxa com la que hem de soterrar.

La proposta que es va fer al Ministeri de Foment, pretenia que els trens de mercaderies al seu pas per la ciutat de Tarragona, necessitessin dues maquines tractores per treure les formacions del soterrani, una solució tècnicament inimaginable. A qui se li pot ocórrer que un tren que ve per exemple des de Cadis i anirà fins França o Alemanya, quan arriba a Tarragona ha de parar i posar unes màquines de suport que l'estirin? s’imaginen quina solució més poc realista? perquè una proposta tan poc afortunada?

I això ho coneixen perfectament els Srs.Nadal, Ricomà i Aregio.

El fons del problema és que la solució plantejada per l'equip de govern de passar el ferrocarril per sota del riu Francolí, no és realista ni assumible tècnicament per ningú. Per tant, aquesta hipotètica solució és una operació d'enginyeria financera per tal d'intentar quadrar els números de la inversió prevista, per dir falsament que el projecte s’autofinancia amb la construcció dels edificis previstos.

Els responsables del Ministeri de Foment, fa més d’un any i mig que esperen que l’ajuntament de Tarragona presenti una proposta ferroviària seriosa, sòlida, creïble, que doni respostes al veritable problema. No podem oblidar que si no hi ha soterrament perquè no hi ha projecte, tampoc hi ha cap alternativa real al pas actual del tren en superfície.

Ni el Sr. Ricomà, ni el govern del Partit Popular, ni el del PSOE, tenien ni tenen damunt la seva taula un projecte seriós de remodelació de la façana marítima de la nostre ciutat. El problema està aquí, a casa nostra, a la taula de l’equip de govern format per CiU i el PP, que no han estat capaços de presentar una alternativa tècnica i econòmicament creïble. En comptes de gastar-se els diners en propaganda d’un projecte bonic, però difícilment realitzable des d’un punt de vista tècnic, hagués estat millor estudiar amb rigor el soterrament del ferrocarril, ja que en la situació que ara ens trobem haurem de tornar a començar havent perdut per culpa seva quatre anys valuosos pel futur de Tarragona.

0 Comments:

<< Home